Voorzieningenrechter te Den Haag tikt Dunea N.V. op de vingers

Inleiding

Water is een eerste levensbehoefte. Water is echter niet gratis. Wanbetaling kan tot gevolg hebben dat de watervoorziening wordt afgesloten. Om de watervoorziening af te sluiten dient het drinkwaterbedrijf (denk aan Dunea N.V. (‘Dunea’)) wel aan enkele zeer strenge en verplichte regels te voldoen.

De Drinkwaterwet stelt dat de eigenaar van het bedrijf dat water levert een beleid moet voeren dat is gericht op het voorkomen van de afsluiting van de watervoorziening. De wetgever heeft daaraan toegevoegd dat de watervoorziening aan een kleinverbruiker (de consument) alleen mag worden afgesloten als aan alle voorwaarden van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater (‘Regeling’) is voldaan.

Als niet aan de Regeling is voldaan, mag de watervoorziening niet worden afgesloten. Als dit al wel is gebeurd, dan dient de watervoorziening – op kosten van het drinkwaterbedrijf – zo spoedig mogelijk weer te worden aangesloten.

Als het nodig is dan kan de heraansluiting worden afgedwongen via een kort geding bij de rechtbank. In maart 2017 is met succes een heraansluiting afgedwongen door een van onze advocaten.

De zaak in Den Haag

Dunea had het water afgesloten van onze cliënte. Dat er sprake was van een betalingsachterstand werd door cliënte niet ontkend. Dunea had zich volgens cliënte echter niet aan enkele voorwaarden van de Regeling gehouden.

Dunea stelde zich hard op en weigerde het water weer aan te sluiten. Dunea stelde daarbij alleen dat er een grote betalingsachterstand bestond en dat K. meerdere malen was aangemaand om deze achterstand te betalen.

Op de mondelinge behandeling bevestigde de rechter dat Dunea een beleid moet voeren dat erop is gericht op het afsluiten van water te voorkomen. De rechter liep de Regeling na en stelde vast dat er aan meerdere eisen van de Regeling niet was voldaan.

Een week later werd het vonnis gewezen. De rechter stelde cliënte op alle punten in het gelijk.

Conclusie

Binnen twee weken nadat cliënte zich tot ons kantoor had gewend had cliënte weer toegang tot een watervoorziening. De regelingen voor gas en elektriciteit zijn vergelijkbaar met de regeling voor water.

Benieuwd wat er in uw geval mogelijk is? Neem vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Beelaard Breetveld!