Arbeidsrecht

ambtenarenrecht
arbeidsgeschillen
concurrentiebeding
loon
nul-urencontract
ontbinding arbeidsovereenkomst
ontslag (op staande voet)
ontslagvergunning UWV WERKbedrijf
oproepcontract
re-integratie
reorganisatie
vakantiedagen/-uren/-geld
uitzendovereenkomst
ziekte/arbeidsongeschiktheid

Onze arbeidsrecht specialisten

Sociaal arbeidsrecht blog

Transitievergoeding na ontslag bij twee jaar ziekte

De Tweede en Eerste Kamer hebben een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers hebben betaald. In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat een bij cao afgesproken...

Een pikant ontslag

“Werknemer bestelt striptease met slagroom en zweepje voor zichzelf”, kopte de Telegraaf. Hoewel de journalist te kort door de bocht gaat, klopt het dat de werknemer werd ontslagen na een pikante jubileumviering. De rechter oordeelde dat er sprake was van een...

De uitzendovereenkomst: geen allocatie vereist

Inleiding De naam die partijen aan een overeenkomst geven is niet doorslaggevend. Het gaat erom hoe de overeenkomst wordt ingevuld. Voor de praktijk is het van (groot) belang of een arbeidsovereenkomst als een uitzendovereenkomst kan worden gekwalificeerd. De...

Heeft u juridisch advies nodig of heeft u direct een advocaat nodig?