Recent is een cliënt bijgestaan die, zelfs meerdere keren, betaalde seks met een minderjarige had. Dit werd niet ontkend door cliënt. Cliënt gaf echter wel aan geen wetenschap te hebben van de minderjarige leeftijd van de persoon in kwestie, die in werkelijkheid tussen de 16 en 18 jaren oud was.

De minderjarige had een advertentie op internet staan. Onderdeel van de advertentie was de mededeling aan cliënt dat zij 21 jaren oud was. Cliënt reageerde op de advertentie en had meerdere keren betaald seks. Het meisje zag er daarbij erg volwassen uit voor haar leeftijd en zij bevestigde aan cliënt meerderjarig te zijn, zodat er geen redenen waren om te twijfelen aan haar leeftijd ten tijde van de seks.

De wet is in principe heel duidelijk: wetenschap over de leeftijd is, in beginsel, niet van belang (artikel 248b Wetboek van strafrecht). Het enkele feit dat er seks heeft plaatsgevonden met een minderjarige is in de basis voldoende voor een veroordeling en strafoplegging. In juridische termen zeggen we dan dat de leeftijd is ‘geobjectiveerd’. Het gaat er dus niet om of een persoon uit is op seks met een minderjarige maar het gaat er om of er sprake is van minderjarigheid. Ook als er aan de leeftijd dus niet getwijfeld hoeft worden, kan een veroordeling nog steeds plaatsvinden.

De gedachte hierachter is helder: het belang van de minderjarige staat voorop. De minderjarige moet beschermd worden. De rechter overwoog in het vonnis dat dit ook geldt ‘tegen verleidingen die van henzelf kunnen uitgaan’. Minderjarigen moeten dus ook tegen zichzelf beschermd worden als het gaat om seksuele handelingen (ook tegen haar eigen mededeling dus).

Of er getwijfeld moet worden aan de leeftijd is echter wel relevant. Dat blijkt ook wel uit de richtlijnen waarop de strafmaat wordt bepaald. Als er sprake is van ontucht met een minderjarige, terwijl er aanwijzingen zijn voor uitbuiting of minderjarigheid, geldt in de basis een gevangenisstraf van zeker vier maanden onvoorwaardelijk. Zijn die aanwijzingen er niet, dan geldt nog steeds een korte gevangenisstraf en een taakstraf van 150 uren.

Namens cliënt werd aangevoerd dat hij ‘verontschuldigbaar dwaalde’. Er werd een beroep gedaan op het leerstuk van ‘afwezigheid van alle schuld’. Doordat de leeftijd in de advertentie op de website stond en de minderjarige er veel ouder uitzag, kon het cliënt niet aangerekend worden dat er seks met een minderjarige plaatsvond. Had de rechtbank dit verweer aangenomen, dan zouden de feiten wel bewezen worden verklaard, maar dan zou cliënt verder worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Als de rechtbank dit verweer niet zou volgen, werd bovendien aangevoerd dat het minstens gevolgen moest hebben voor de straf, omdat het meisje ook actief bijdroeg aan de onjuiste beeldvorming.

De rechtbank oordeelde dat cliënt, om werkelijk volledig verontschuldigbaar te dwalen, toch meer had moeten doen. Hij had om haar legitimatie kunnen vragen, of bij de beheerder van de website moeten nagaan of die had gecontroleerd wat de leeftijd was voordat cliënt seks had.

Cliënt had een blanco strafblad en had bekend seks te hebben gehad. Daarbij werd ook bepaald dat een behandeling en reclassering voor cliënt van belang waren. Daarom werd bepaald dat cliënt uitsluitend nog werd geconfronteerd met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf en een onvoorwaardelijke taakstraf van 75 uren. Beduidend minder dan de richtlijnen voorschrijven. Het belang van een deskundige advocaat laat zich hier dan ook zien.

Blog geschreven door mr. Michael Berkel

Wilt u uw zaak met een advocaat bespreken?

Leg u zaak direct kosteloos voor aan één van onze advocaten.