Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft ingestemd met een experiment, waarbij in letselschadezaken kan worden geprocedeerd op basis van “no cure no pay”of beter: “no win no fee”. In dit systeem van resultaat gerelateerde beloning brengt de advocaat geen honorarium in rekening indien geen resultaat wordt bereikt. Is dit wel het geval dan mag hij een opslag op zijn honorarium in rekening brengen. De afspraken moeten vooraf schriftelijk worden vastgelegd en door advocaat en cliënt worden ondertekend.  Het experiment duurt vijf jaar. Naar verwachting zullen zo’n 1000 zaken op deze basis worden behandeld.

auteur: Ben Beelaard, lid van het College van Afgevaardigden

redactie: Nicole Gustings, Beelaard Breetveld Advocaten