Op 25 juni 2013 heeft het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten ingestemd met voortzetting van het systeem van nummerherkenning. Eerder was de medewerking opgeschort nadat was gebleken dat de politie telefoongesprekken tussen advocaten en cliënten toch kon afluisteren. Dit zogenaamde “real-time” meeluisteren is nu niet meer mogelijk. De mogelijkheid dat gesprekken naderhand kunnen worden teruggehaald is praktisch nihil. Advocaten zijn verplicht hun telefoonnummers op te geven, zodat cliënt en advocaat vrijelijk met elkaar kunnen praten zonder bang te hoeven zijn dat hun gesprek door politie en openbaar ministerie wordt afgeluisterd.

Voor het telefoonverkeer tussen advocaat en gedetineerde cliënt is niet gekozen voor een verplichte deelname. Advocaten dienen op basis van vrijwilligheid aan te geven of hun telefoonnummers worden doorgegeven aan de Dienst Justitiële Inrichtingen. Indien zij dit doen, kunnen de gesprekken tussen de gedetineerd zittende cliënt en zijn advocaat niet meer worden uitgeluisterd of opgenomen.