Op 1 juli jl. heeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna het UWV) de massale ontslagaanvraag van Dixons afgewezen. Dixons stelde zich op het standpunt dat 220 arbeidsplaatsen kwamen te vervallen, er werden 203 ontslagaanvragen ingediend. Volgens het UWV heeft Dixons onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de aanpassing van het besturingsmodel leidt tot een teruggang in werkzaamheden op filiaalnieau welke een aanpassing van het functieniveau op filiaalniveau rechtvaardigt. met andere woorden, hetzelfde werk wordt gedaan door hetzelfde aantal werknemers tegen een lagere functiewaardering, aldus het UWV. Nu Dixons niet heeft aangetoond dat de reorganisatie noodzakelijk is, heeft het UWV geweigerd teostemming te verlenen aan Dixons om de arbeidsverhouding op te zeggen.

Onbekend is hoeveel werknemers reeds waren gezwicht voor de door Dixons aangeboden vaststellingsovereenkomst met beperkte tekenpremie.

Auteur en redactie: Nicole Gustings, Beelaard Breetveld Advocaten