Specialist in jeugdstrafrecht en jeugdzorg

Juridische kwesties met betrekking tot kinderen vallen onder het jeugdrecht. Onze advocaten, gespecialiseerd in jeugdrecht, richten zich voornamelijk op zaken binnen het jeugdstrafrecht en op situaties waarin thema’s als jeugdzorg, uithuisplaatsing, en ondertoezichtstelling centraal staan. U en uw kind staan er niet alleen voor. Wij helpen u!

In welke situatie bevindt uw gezin zich?

5

Mijn kind is in aanraking gekomen met justitie

Wanneer uw kind in aanraking komt met justitie, is het belangrijk om deskundige juridische ondersteuning in te schakelen. Een gespecialiseerde advocaat die de rechten en de belangen van de minderjarige als uitgangspunt neemt en daarbij opkomt voor de minderjarige.

5

Mijn kind is of wordt uit huis geplaatst

De uithuisplaatsing van een kind is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin. Onze ervaren advocaten staan klaar om u hierin bij te staan.

5

Mijn kind wordt geplaatst in een gesloten jeugdzorginstelling

Als uw kind geplaatst wordt in een gesloten jeugdzorginstelling, is professionele begeleiding cruciaal. Wij bieden de benodigde juridische expertise en ondersteuning om de rechten en het welzijn van uw kind te waarborgen.

Het eerste gesprek is altijd 100% kosteloos & vrijblijvend

Zaken waarin wij u kunnen helpen

^

Civiel jeugdrecht

^

Ondertoezichtstelling

^

Uithuisplaatsing

^

Plaatsing in gesloten jeugdzorg

^

Jeudgstrafrecht

Kinderen & jeugdstrafrecht

Minderjarigen, die met het strafrecht in aanraking komen, worden binnen het Nederlands recht behandelt op een wijze die aansluit bij de leeftijd en ontwikkelingsfase. Wanneer uw kind verdacht wordt van een misdrijf, zijn de principes van het jeugdstrafrecht van toepassing, waarbij het leerproces van fouten centraal staat. Een pedagogische aanpak krijgt vaak de voorkeur boven strenge bestraffing. In het jeugdstrafrecht ligt de nadruk op alternatieve straffen en wordt getracht gevangenisstraffen zoveel mogelijk te vermijden.

Bij juridische procedures zoals een rechtszaak, een dagvaarding, of een TOM-zitting, krijgt uw kind doorgaans een advocaat toegewezen. Echter, u heeft de vrijheid om zelf een advocaat te kiezen en de rechtbank te verzoeken deze advocaat uw kind te laten vertegenwoordigen. Eigen initiatief in het kiezen van een advocaat kan vaak prettiger zijn dan een toegewezen advocaat accepteren.

Onthoud dat juridische bijstand voor uw minderjarige kind altijd kosteloos is. Aarzel daarom niet om direct contact op te nemen met onze advocaten als uw kind moet verschijnen bij een politieverhoor of rechtbankzitting.

Bespreek uw zaak kosteloos met een jeugdrecht advocaat:

Ondertoezichtstelling & uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel binnen het jeugdrecht die wordt ingezet als de ontwikkeling van een kind in gevaar is en vrijwillige hulp niet voldoende is. Bij OTS blijft het kind meestal thuis wonen, maar komt het onder toezicht van een jeugdbeschermingsinstantie. Deze instantie krijgt de bevoegdheid om, samen met de ouders, te beslissen over belangrijke zaken in het leven van het kind, zoals opvoeding en onderwijs. Het doel is altijd om de thuissituatie te verbeteren en de ontwikkeling van het kind te waarborgen.

Uithuisplaatsing is een ingrijpendere maatregel dan OTS. Deze wordt toegepast als de situatie thuis dusdanig zorgwekkend is dat het voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind beter is om tijdelijk ergens anders te wonen. Dit kan bij familie, in een pleeggezin, of in een jeugdzorginstelling zijn. Uithuisplaatsing wordt beschouwd als een laatste optie, wanneer andere middelen om de situatie te verbeteren hebben gefaald of onvoldoende zijn.

Rol van een Jeugdrecht Advocaat
Een jeugdrecht advocaat kan op verschillende manieren helpen bij zaken omtrent ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing:

1. Juridische vertegenwoordiging: De advocaat vertegenwoordigt het kind of de ouders in de rechtbank, waarbij zij de belangen en het perspectief van het kind of de ouders naar voren brengen.

2. Advies en ondersteuning: De advocaat biedt juridisch advies over de rechten en plichten die spelen bij OTS en uithuisplaatsing. Zij kunnen ook ondersteunen bij het communiceren met jeugdbeschermingsinstanties.

3. Beroep en bezwaar: Als ouders of het kind het niet eens zijn met een beslissing, kan de advocaat helpen bij het indienen van een beroep of bezwaar.

4. Bemiddeling: Een advocaat kan ook optreden als bemiddelaar tussen de ouders, het kind, en de jeugdbeschermingsinstanties om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen.

Kortom, een jeugdrecht advocaat speelt een cruciale rol in het waarborgen van de rechten en het welzijn van het kind binnen deze complexe en vaak emotionele processen.

Bespreek uw zaak kosteloos met een jeugdrecht advocaat:

Leg uw zaak aan ons voor.

Onze jeugdrecht advocaten

"Iemand die weet waar hij over praat"

“Duidelijke en begrijpbare communicatie. Altijd bereid om te luisteren en vragen te stellen. Kundig en met een duidelijke statement en taal. Ook de andere collegas waren altijd behulpzaam.”

Michel, Den Haag

Meer informatie vindt u ook op onze speciale strafrechtwebsite, Strafzaakadvocaten.nl

Jeugd- & strafrechtblog

College van Afgevaardigden stemt in met nummerherkenning

Op 25 juni 2013 heeft het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten ingestemd met voortzetting van het systeem van nummerherkenning. Eerder was de medewerking opgeschort nadat was gebleken dat de politie telefoongesprekken tussen advocaten en...

Gratis adviesgesprek

Wilt u uw zaak aan ons voorleggen? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op. Het eerste adviesgesprek is altijd kosteloos.

Contact

070 – 356 26 28

Johan van Oldenbarneveltlaan 87
2582 NK Den Haag. Routelink (Maps)

Bereikbaarheid
Ons kantoor is te bereiken met: tram 1 (uitstappen halte Frankenslag), bus 21 (uitstappen halte Scheveningseweg), tram 16 (uitstappen halte Prins Mauritslaan). In de omgeving kunt u gratis parkeren.

24/7 bereikbaar voor spoed-/noodgevallen