Al sinds ongeveer een jaar of twee bestaat voor de Officier van Justitie de mogelijkheid om de aanhouding te bevelen van een persoon die eerder tot een voorwaardelijke straf is veroordeeld en waarvan het ernstige vermoeden bestaat dat hij zich in de proeftijd niet aan...