Een Nederlands echtpaar met een vurige kinderwens vindt een vrouw in de Filipijnen bereid om een kind voor hen te dragen. De eicel en zaadcel van het echtpaar worden geplaatst in de draagmoeder, te weten via zogenaamd hoogtechnologisch draagmoederschap.

In de Filipijnen erkent de man de ongeboren vrucht met toestemming van de draagmoeder. Voor de geboorte wil de Nederlandse man de akte van erkenning van de ongeboren vrucht in Nederland inschrijven, maar de gemeente geeft geen toestemming. De man is gehuwd en kan niet het kind van een ander dan van zijn echtgenote erkennen, tenzij met toestemming van de rechtbank. Nu de Nederlandse autoriteiten de man niet als juridisch vader beschouwen, kan er voor het kind geen paspoort worden aangevraagd en kan het kind niet naar Nederland reizen.

De man vraagt de Nederlandse rechter om vaststelling van een nauwe persoonlijke betrekking tussen hem en het kind. Allereerst rijst de vraag of de erkenning naar Filipijns recht kon. De ambtenaar van de burgerlijke stand beweert, dat de echtgenoot van de draagmoeder de juridisch vader is. Deze echtgenoot staat echter niet op de geboorteakte, de man wel. Toch vindt de ambtenaar dat er ontkenning van het vaderschap moet komen. In de Filipijnen is het mogelijk om een kind van een gehuwde vrouw te erkennen. Naar Filipijns recht is de man dan ook de juridisch vader van het kind. Ontkenning van het vaderschap hoefde niet te gebeuren en kon simpelweg ook niet, omdat de echtgenoot van de draagmoeder niet als vader op de geboorteakte stond.

Wordt deze erkenning ook erkend in Nederland? In beginsel niet omdat de man gehuwd is, maar gezien de nauwe persoonlijke betrekking wordt de erkenning wel erkend in Nederland. De man heeft namelijk na de geboorte van het kind veel tijd met hem doorgebracht en heeft daardoor een band met hem opgebouwd.

Drie maanden na de uitspraak is de man definitief de juridisch vader. Hij heeft dan nog niet het ouderlijk gezag, dat kon hij de Nederlandse rechter niet vragen omdat het kind nog in de Filipijnen is. De echtgenote is inmiddels de voogd van het kind en zij zullen binnenkort als gezin terug naar Nederland kunnen reizen, het kind vermoedelijk op een Nederlands paspoort.
In deze zaak is de erkenning door de gehuwde man dus mogelijk, maar het zal per zaak (met name de omstandigheden) afhangen of het kan.
Auteur: mr. M.S. Odink