“Klant uitmaken voor “kankerdebiel”, jaarsalaris mee” kopte Spitsnieuws onlangs naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:11658). De werkneemster, die door ons kantoor is bijgestaan, was al meer dan 15 jaar werkzaam in een zogenaamd “callcenter”. Tijdens de afhandeling van een telefonische klacht werd zij door de klant uitgescholden voor ‘kankerwijf” en “kankerhoer”, waarop werkneemster de woorden ontglipten: “je moet je bek houden, kankerdebiel”. Niet goed natuurlijk, werkneemster was geleerd dat zij in zo’n geval de verbinding moet verbreken. Werkgever vroeg ontbinding van de arbeidsovereenkomst, mede omdat al eerder opmerkingen waren gemaakt over de klantvriendelijkheid van werkneemster.

De kantonrechter oordeelde het optreden van werkneemster zodanig verwijtbaar dat van werkgever niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De arbeidsovereenkomst werd daarom ontbonden. De discussie tussen partijen spitste zich vervolgens toe op de vraag of werkgever de transitievergoeding verschuldigd was en of bij de ontbinding de opzegtermijn in acht diende te worden genomen. De werkgever kan alleen onder de transitievergoeding uitkomen en de kantonrechter kan het einde van de arbeidsovereenkomst alleen bepalen op een eerder tijdstip indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De kantonrechter oordeelde dat hiervan geen sprake is.

Dat oordeel van de kantonrechter is terecht, gelet op de wetsgeschiedenis, waaruit blijkt dat slechts in bijzondere gevallen van ernstige verwijtbaarheid kan worden gesproken. Het is niet de bedoeling dat de werkgever al te gemakkelijk onder de betalingsverplichting van de transitievergoeding uitkomt. In vergelijking met de situatie van voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, is de vergoeding al aanzienlijk gekort en dan dient terughoudend te worden omgegaan met de mogelijkheden om geheel onder de verschuldigdheid van de transitievergoeding uit te komen.

Hoewel de kantonrechter het handelen van werkneemster kwalijk noemt en van oordeel is dat werkneemster haar geduld had moeten bewaren, rechtvaardigt dit niet dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder transitievergoeding en zonder inachtneming van de opzegtermijn. Dat is geen “beloning” voor laakbaar gedrag of “straf” voor de werkgever, maar een juiste toepassing van de regelgeving.

mr. Ben Beelaard, Beelaard Breetveld Advocaten

Extra link:  http://www.spitsnieuws.nl/raar/2015/10/klant-uitmaken-voor-kankerdebiel-jaar-salaris-mee