Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft ingestemd met een experiment, waarbij in letselschadezaken kan worden geprocedeerd op basis van “no cure no pay”of beter: “no win no fee”. In dit systeem van resultaat gerelateerde beloning...