Ontslag op staande voet is niet altijd een grond voor weigering WW. De bestuursrechter steekt met deze uitspraak een stokje voor de weigering van de WW-uitkering door het UWV. Het ontslag op staande voet was gegeven naar aanleiding van een handgemeen (werknemer en werkgever gingen met elkaar op de vuist).De werknemer deed vervolgens aangifte van bedreiging en mishandeling bij de politie, waarna proces verbaal werd opgemaakt.

De bestuursrechter oordeelde dat het UWV onvoldoende feiten en omstandigheden boven tafel heeft gekregen om een objectieve dringende reden voor de werkgever om de werknemer te ontslaan, aanwezig te achten. De in het bestreden besluit doorhet UWV gebezigde motivering dat aannemelijk is dat de werknemer berustte in het ontslag omdat hij inzag dat er daadwerkelijk laakbare handelingen zijn verricht c.q. woorden zijn gezegd die niet te tolereren zijn voor een werkgever, wordt niet door de feiten gestaafd.

Mooi succes voor onze medewerker, Desiree Krouwel van Beelaard Breetveld Advocaten.

Lees voor de volledige uitspraak verder op rechtspraak.nl

Redactie door Nicole Gustings, Beelaard Breetveld Advocaten