Sociaal zekerheidsrecht

AKW (kinderbijslag)
WIA/WAO-uitkering
WW-uitkering (werkloosheidswet)
Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)
WWB (bijstandsuitkering)
ZW (ziektewetuitkering)

Onze sociaal zekerheidsrecht specialisten

Sociaal zekerheidsrecht blog

Intrekking bijstand

In de bijstand is men verplicht gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de vaststelling van het recht op bijstand. Vraagt de gemeente om deze gegevens, maar lever je deze niet binnen de gestelde termijn in, dan kan de gemeente de bijstand opschorten en nog...

Transitievergoeding na ontslag bij twee jaar ziekte

De Tweede en Eerste Kamer hebben een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers hebben betaald. In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat een bij cao afgesproken...

Ontslag op staande voet niet automatisch reden voor weigeren WW.

Ontslag op staande voet is niet altijd een grond voor weigering WW. De bestuursrechter steekt met deze uitspraak een stokje voor de weigering van de WW-uitkering door het UWV. Het ontslag op staande voet was gegeven naar aanleiding van een handgemeen (werknemer en...

Heeft u juridisch advies nodig of heeft u direct een advocaat nodig?