Uw partner in sociaal zekerheidsrecht

Problemen met uw uitkering en/of instanties? Wij staan u bij!

Het komt regelmatig voor dat beoordelingen door instanties verkeerd worden uitgevoerd. Het gevolg is dat burgers niet krijgen waar zij recht op hebben. Wij zijn gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht en staan cliënten bij die problemen hebben met het UWV, de SVB en Gemeenten.

  Ons kantoor heeft meer dan 40 jaar ervaring in bezwaarzaken tegen instanties zoals het UWV, Gemeenten & de SVB
  Grootste kans op toekenning van uw uitkering via een juridische bezwaarprocedure
 Persoonlijke aanpak door onze advocaten
  Transparante kosten

In welke situatie bevindt u zich?

5

Mijn UWV uitkering is afgewezen, verlaagd of stopgezet

Heeft het UWV uw Ziektewet, WIA, Wajong, WW of WAO uitkering afgewezen, gewijzigd of stopgezet? Onze gespecialiseerde advocaten weten wat uw rechten zijn, wat de plichten zijn van het UWV en waar het UWV regelmatig fouten maakt in beoordelingen. 

5

Mijn bijstandsuitkering is afgewezen, verlaagd of gestopt

Indien een gemeente een bijstandsuitkering niet toekent, verlaagt of zelf stopzet, heeft dit enorme gevolgen voor de gedupeerde. Onze advocaten maken voor u bezwaar tegen de gemeente om te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

5

Ik heb problemen met de SVB

Een uitkering via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan soms tot problemen leiden. De SVB is verantwoordelijk voor de kinderbijslag, AOW en de nabestaanden uitkering (ANW). Onze ervaren advocaten kunnen bezwaar voor u maken tegen beslissingen van de SVB.

5

Ik heb problemen met de gemeente over de WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is er voor de ondersteuning van u of voor uw naasten, maar helaas ontstaan er regelmatig problemen. Leg uw zaak nu aan ons voor zodat wij u kunnen helpen.

Het eerste gesprek is altijd 100% kosteloos & vrijblijvend

(Bezwaar) zaken waarin wij u kunnen helpen:

^

Ziektewet uitkering

^

WW uitkering

^

Wajong uitkering

^

WIA/WAO uitkering

^

AKW (kinderbijslag)

^

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)

^

Bijstandsuitkering

^

AOW

^

ANW

Is uw uitkering afgewezen, verlaagd of zelfs stopgezet? Laat onze advocaten bezwaar voor u maken.

Foto sectie sociaal zekerheidsrecht

Er zijn momenten in het leven waarin u recht heeft op een uitkering. Een uitkering kan u ondersteunen bij bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of andere omstandigheden. Maar wat als deze steun plotseling wordt ingetrokken of wordt verminderd, zonder duidelijke of gerechtvaardigde reden? Dit heeft vaak een enorme (financiële) impact op uw leven. U kunt zich daardoor overweldigd, gefrustreerd en machteloos voelen. In deze situaties is het belangrijk om te weten dat u rechten heeft en dat er gespecialiseerde advocaten zijn die u kunnen helpen om te krijgen waar u recht op heeft. 

Wanneer uw uitkering is afgewezen, verlaagd of stopgezet, is het belangrijk om te weten dat dit niet het einde betekent. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de beslissing. Er kunnen talloze redenen zijn waarom een uitkering wordt gewijzigd, en in veel gevallen kan het gaan om misverstanden, fouten of onjuiste interpretaties van de regelgeving.

Waarom een advocaat inschakelen?

Een gespecialiseerde advocaat van Beelaard Breetveld Advocaten heeft de kennis en ervaring om u door het complexe proces van bezwaar en beroep te leiden. Met een advocaat in de hand vergroot u de slagingskans van uw bezwaar en heeft u dus de grootste kans op uw  uitkering. Dit komt o.a. door de volgende aspecten:

1. Analyse van de situatie: We kunnen de reden van de afwijzing of wijziging van uw uitkering grondig evalueren en bepalen of er gronden zijn voor een succesvol bezwaar

2. Vakkundige begeleiding: Van het opstellen van een overtuigend bezwaarschrift tot het vertegenwoordigen van uw belangen tijdens een hoorzitting, zorgen wij ervoor dat uw zaak de beste kans van slagen heeft.

3. Kennis van de wet: Met een constant veranderende regelgeving rondom uitkeringen is het voor de gemiddelde burger lastig om op de hoogte te blijven. Een gespecialiseerde advocaat is up-to-date met de nieuwste wet- en regelgeving en kan deze effectief in uw voordeel toepassen.

4. Fouten in beoordelingen opsporen: Regelmatig maken instanties fouten in beoordelingen met grote gevolgen voor de gedupeerde. Onze advocaten hebben meer dan 40 jaar ervaring en weten waar er door het UWV, de gemeente en het SVB fouten worden gemaakt en hoe deze hersteld kunnen worden.

Wacht niet te lang, u heeft meestal maar 6 weken de tijd voor bezwaar.

Indien uw uitkering is afgewezen, verlaagd of stopgezet, wacht dan niet te lang. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe beter. Laat onze ervaren advocaten u helpen om het recht aan uw kant te krijgen. U verdient de steun waar u recht op heeft.

Leg uw zaak aan ons voor.

Onze sociaal zekerheidsrecht specialisten

"Zeer veel ervaring & competent"

“In diverse procedures heb ik zijn betrokkenheid en deskundigheid als zeer prettig ervaren. ik werd altijd duidelijk en informatief geïnformeerd.”

Ronald Kerkhof , Maassluis

Heeft u juridisch advies nodig of heeft u direct een advocaat nodig? 

Sociaal zekerheidsrecht blog

Intrekking bijstand

In de bijstand is men verplicht gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de vaststelling van het recht op bijstand. Vraagt de gemeente om deze gegevens, maar lever je deze niet binnen de gestelde termijn in, dan kan de gemeente de bijstand opschorten en nog...

Transitievergoeding na ontslag bij twee jaar ziekte

De Tweede en Eerste Kamer hebben een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers hebben betaald. In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat een bij cao afgesproken...

Ontslag op staande voet niet automatisch reden voor weigeren WW.

Ontslag op staande voet is niet altijd een grond voor weigering WW. De bestuursrechter steekt met deze uitspraak een stokje voor de weigering van de WW-uitkering door het UWV. Het ontslag op staande voet was gegeven naar aanleiding van een handgemeen (werknemer en...

Gratis adviesgesprek

Wilt u uw zaak aan ons voorleggen? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op. Het eerste adviesgesprek is altijd kosteloos.

Contact

070 – 356 26 28

Johan van Oldenbarneveltlaan 87
2582 NK Den Haag. Routelink (Maps)

Bereikbaarheid
Ons kantoor is te bereiken met: tram 1 (uitstappen halte Frankenslag), bus 21 (uitstappen halte Scheveningseweg), tram 16 (uitstappen halte Prins Mauritslaan). In de omgeving kunt u gratis parkeren.

24/7 bereikbaar voor spoed-/noodgevallen