Tarieven

Richting onze cliënten hanteren wij altijd transparante tarieven. Informatie hierover vindt u op deze pagina. Mogelijk komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Onze advocaten kunnen beoordelen, op basis van uw situatie, of u hiervoor in aanmerking komt.

Toevoeging

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunt u voor sommige zaken in aanmerking komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand verleent in dergelijke gevallen een zogenaamde “toevoeging”. U betaalt dan geen uurtarief, maar u bent wel verplicht een eigen bijdrage te betalen waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Houdt u daarnaast rekening met eventueel bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld griffierechten en proceskosten.

De Raad zal aan de hand van uw burgerservicenummer bij de Belastingdienst uw inkomen en vermogen opvragen van twee jaar geleden. De hoogte van deze gegevens is bepalend voor de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en zo ja, hoe hoog de eigen bijdrage is, die u verschuldigd bent. De hoogte van de eigen bijdrage kan variëren van EUR 196 tot en met EUR 823 (per januari 2017).

Indien u bent doorverwezen door het Juridisch Loket krijgt u een korting op de eigen bijdrage.

Heeft u een bijstanduitkering dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand verkrijgen. In dat geval hoeft u geen eigen bijdrage te voldoen.

Verdere relevante informatie:

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, behandelen wij uw zaak op basis van een uurtarief. Het uurtarief ligt tussen de € 135,- en € 235,- exclusief B.T.W. en is afhankelijk van de ervaring van de advocaat, de soort zaak, de spoedeisendheid en het financiële belang dat hiermee gemoeid is. Tevens bestaat de mogelijkheid het uurtarief te laten variëren naar rato van het resultaat van de zaak (no win, less fee). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak overeen te komen, indien de zaak zich hiervoor leent.

Tevreden cliënten

Al sinds 1978 staan wij onze cliënten naar tevredenheid bij. Lee hier wat onze cliënten over ons zeggen.

Beelaard Breetveld is een High Trust kantoor

Transparantie, vertrouwen en begrip. Dat zijn de drie kernwoorden van de nieuwe werkwijze van de Raad voor Rechtsbijstand. Beelaard Breetveld Advocaten is een high trust kantoor, d.w.z. dat de Raad voor Rechtsbijstand vertrouwen heeft in een goede, volledige en eerlijke opgave van de toevoegings- en zaaksgegevens. Voordeel is een snelle beslissing op de aanvraag en afhandeling van toevoegingen.