Inleiding

Op 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Doorstroming Huurmarkt 2015’, waarna op 1 juli 2016 de wet ten aanzien van tijdelijke huurovereenkomsten ingrijpend is gewijzigd. In beginsel eindigt een huur die voor bepaalde tijd is aangegaan zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer de tijd van die overeenkomst is verstreken. Voor het eindigen van de huur van woonruimte zijn in de wet echter strengere regels opgenomen.

De situatie voor juli 2016

Voor juli 2016 bepaalde de wet dat de huurovereenkomst van woonruimte niet door het enkele verloop van tijd eindigde, maar dat daartoe een opzegging nodig was. Deze opzegging diende aan de eisen van de wet te voldoen. Dit betekende dat de huurder de huur van woonruimte slechts op kon zeggen op grond van de gronden die in de wet zijn opgenomen. De bekendste gronden zijn de beëindiging wegens dringend eigen gebruik van de huurder en slecht huurderschap van de huurder. Indien de opzegging door de verhuurder niet aan een van deze gronden voldeed, kon de huurovereenkomst niet door de verhuurder worden beëindigd.

De situatie vanaf 1 juli 2016

De wetgever heeft de huurmarkt flexibeler willen maken. Voor huurovereenkomsten:

  • Gesloten op of na 1 juli 2016,
  • van zelfstandige woonruimte van twee jaar of onzelfstandige woonruimte van vijf jaar of korter,
  • geldt dat deze overeenkomsten wél door het enkele verloop van tijd eindigen,
  • indien de verhuurder de huurder in de periode tussen een maand en drie maanden voor het verstrijken van de bepaalde tijd schriftelijk in kennis stelt.

Indien de verhuurder zijn informatieplicht (aanzegging) jegens de huurder niet (op tijd) nakomt, wordt de overeenkomst van rechtswege voor onbepaalde tijd verlengd. Ook indien er aansluitend een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, wordt de verlengde huurovereenkomst gezien als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor overeenkomsten van onbepaalde tijd geldt weer dat deze slechts door opzegging op één van de wettelijke gronden kunnen eindigen. Voor woningcorporaties gelden strengere eisen. Zij mogen overeenkomsten als hierboven omschreven alleen met een aantal doelgroepen overeenkomen.

Conclusie

Het huurrecht is vanaf 1 juli 2016 veel flexibeler geworden. Denk als (ver)huurder goed na wat je tekent en ga niet klakkeloos uit van standaard modellen.

Benieuwd wat de wijzigingen voor uw huurovereenkomst betekenen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.